Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Distribució BT i enllumenat públic de la urbanització Propmar
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament