Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:   Estudio técnico-económico de una central fotovoltaica de 600 kW conectada a la red eléctica.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament