Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño e Implementación de un Corrector del Factor de Potencia con Baja Capacidad de Salida
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament