Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control telemático de equipos de test climático en entorno Labview
Director:  Iñiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica del Automóbil

Objectius
Procès de desenvolupament