Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio de integridad de señal de un módulo electrónico del automóvil
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament