Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Protocols i assajos en un taller de reparació de màquines elèctriques
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament