Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d’una instal·lació elèctrica amb energies renovables, per alimentar una zona residencial
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Renovables

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Proporcionar energía eléctrica a un grupo de viviendas
  • Diseñar la instalación de producción de energía eléctrica de procedencia fotovoltaica
  • Diseñar la instalación de producción de energía eléctrica de procedencia eólica
  • Diseñar la instalación de intercambio de energía con la red
  1. Determinar el perfil de consumo de energía de las viviendas
  2. Elección de la proporción óptima de aporte de las fuentes de enegía renovable
  3. Diseño de la instalación electrica
  4. Estudio económico e impacto ambiental