Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio del comportamiento de un motor de inducción trifásico, de 7.4 MW, en diferentes puntos de desequilibrio de tensión
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament