Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Anàlisi de l’engegada i frenat a contracorrent amb un motor d’inducció trifàsic de rotor bobinat
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament