Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització i control de la cčl•lula de fabricació flexible
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament