Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificación de un camping con apoyo de energía solar fotovoltaica
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament