Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño de sensores pasivos RFID
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GESST
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny tag UHF adaptat als xips de RFID comercials
  • Incorporació de sensors (pex.humitat)
  • Disseny sistema de mesura