Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de Monitorización Remoto de Sensores con Zigbee
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  GET
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny d'una petita xarxa de sensors, pex. Zigbee
  • Elaboració d'un midleware per comunicació
  • Dissney d'una base de dades accessible des de internet