Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Migració de S5 A S7-1214 de SIEMENS mitjançant el TIA PORTAL
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  GEEIA
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament