Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament d'un software Proxy IEC 60870-5-104
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament