Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instalació Fotovoltaica del Pavello Municipal d'Ascó
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Dimensionado de paneles fotovoltaicos
  • Diseño de la instalación
  • Memoria de seguridad
  • Memoria de Impacto ambiental