Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Programación de entorno visual para maquina sencilla
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament