Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implantació d'un Sistema de Gestió d'Alarmes Contra Incendi en una Indústria
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realitzar el disseny i planificació d'un sitema Contra Incendi
  1. Realitzar el disseny i planificació d'un sitema Contra Incendi