Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Controlador para memoria DRAM para un VFPU (Vector Floating Point Unit)
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament