Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño y construcción de un robot de rastreo micro-controlado
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament