Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'un centre de selecció de cereals y de llavors.
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament