Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'una màquina de muntatge de vàlvules d'un sistema ABS.
Director:  Giral Castillón, Roberto ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Anàlisi del funcionament de la màquina.
  • Disseny de l'algorisme de control.
  • Selecció del maquinari: sensors, actuadors, autòmats, etc.
  • Implementació del automatisme i proves.
  • Elaboració de la documentació
  1. Veure objectius