Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d’un equip per test de cablejats
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament