Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instalación de un nuevo centro de transformación, líneas de M.T. y B.T.
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament