Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Realización de un Corrector de Factor de Potencia basado en el convertidor Sheppard-Taylor para la alimentación de HBLED’s
Director:  Cid Pastor, Angel ;  El Aroudi, Abdelali
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament