Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sensors d'humitat basats en polimers i negre de carboni
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Caracterització de les propietats sensores de materials basats en polimers amb negre de carboni i partícules bistables
  • Mesura d'humitat
  • Comparació amb sensors comercials
  • Desenvolupament d'un sensor d'humitat
  1. Caracterització dels materials
  2. Disseny del sitema de mesura
  3. Programació LabWiew d'adquisició i control
  4. Obtenció d'un prototipus demostrador de sensor d'humitat