Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño Subestación Eléctrica de 80 MVA y 66/15 kV
Director:  Tena Tena, Juan José ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • -
  1. -