Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació i condicionament d’un refugi de muntanya per mitjà d’un sistema fotovoltaic/eòlic i solar tèrmic
Director:  Giral Castillón, Roberto ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny del sistema fotovoltaic/eòlic i bateries
  • Disseny del sistema solar tèrmic i recolçament convencional
  • Integració dels sistemes
  • Elaboració del Pressupost
  1. Búsqueda d'informació
  2. Càlculs
  3. Selecció de components comercials
  4. Revisió càlculs
  5. Redacció del projecte