Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de planta piloto de cooligomerización y columna de destilación
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament