Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de un sistema de transporte y apilado de palés
Director:  Ińiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament