Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Anàlisi dels efectes de pertorbacions elèctriques i mecàniques en el generador d’inducció de doble alimentació (DFIG).
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament