Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi del Motor Dahlander com a Generador d’Inducció
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament