Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació elèctrica d'una casa de colònies a la reserva natural de Sebes (Flix)
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament