Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema automático para la selección de las frecuencias óptimas de modulación de temperatura de microsensores de gases
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Control d'un generador de senyals arbitràries
  • Generació de senyals MLS
  • Interfície amb un multímetre electrònetre per caracteritzar sensors de gasos
  • Aplicació a la optimització de la modulació de temperatura en sensors micromecanitzats