Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat en una empresa de muntatge de quadres elèctrics.
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament