Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny dŽun algoritme de cerca del maximal com a seguidor de MPP dŽun panell fotovoltaic
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  Deschamps, Jean-Pierre
Titulació:  MEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament