Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització de l’embragatge de fricció d’una motocicleta
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament