Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny, implementació y control en mode de lliscament d'un prototipus de convertidor bidireccional per vehicle elèctric.
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament