Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de estacion de bombeo con filtro de carbón activo
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament