Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desarrollo de un convertidor DC/DC 2 kW para aplicaciones de automoción
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament