Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Modelització tèrmica de components electrònics en l’àmbit de l’automòbil
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica del Automóbil

Objectius
Procès de desenvolupament