Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicació de ressonadors de radiofreqüčncia per mesura no invasiva de la glucosa
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Recerca bibliogrŕfica sobre el tema
  • Disseny i mesura de ressonadors per mesura de permitivitat
  • Comparació experimental amb altres mčtodes