Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny de sistema RFID basat en Superficies Selectives en Freqüència (FSS)
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Mesures radar de FSS per RFID
  • Desenvolupament d'un lector RFID a 2.45 GHz