Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Subministrament d'energia elèctrica a una granja aïllada mitjançant fonts d'energies renovables
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament