Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee mediante el dispositivo Xbee de Digi
Director:  Villarino Villarino, Ramon ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docčncia
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrňnics

Objectius
Procès de desenvolupament