Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instrumentación y control de un sistema de traceado eléctrico
Director:  Iñiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  MEE
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament