Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Subministrament d’energia elèctrica i electrificació d’un edifici per l’estudi, interpretació i conservació del medi natural
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament