Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización del sistema de riego de un campo de avellanos
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament