Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d’un sistema de mesures d’espectroscòpia de voltatge per la caracterització de cèl•lules solars orgàniques
Director:  Marsal Garví, Lluís Francesc ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament