Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny de les instal·lacions pròpies d’un edifici de vivendes, excloent el projecte de telecomunicacions
Director:  Cruz Pérez, Joaquín ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament